MOVT - 2024. Évi Magyar Orvos-Egészségügyi Világtalálkozó

2024. Évi Magyar Orvos-Egészségügyi Világtalálkozó

Budapest, Semmelweis Egyetem Belgyógyászati és Onkológiai Klinika
2024. augusztus 29-31.

Visszaküldendő 2024. augusztus 11-ig a STAND-ART Kft., 6792 Zsombó, Pf.17. címre, az anita@stand-art.hu email címre, vagy a +36 62 661 331 fax számra.

On-line regisztráció, a kongresszus honlapja: https://stand-art.hu/MOVT2024

A részvételi díj nem tartalmaz semmilyen biztosítást, a rendezvény ideje alatt előforduló személyi vagy anyagi káreseményekért a szervezők nem vállalnak felelősséget.

2024. július 29. után regisztráció díjmentes visszamondására, és befizetett részvételi díj visszautalására nincs lehetőség.A regisztrációs díj tartalmazza: a kitűzőt, a konferencia mappát a kongresszusi anyagokkal, az absztraktfüzetet, szendvicsebédeket, a kávészüneteket, egy vacsora költségét,  belépés az összes szekcióra, előadásra valamint tartalmazza a mindenkori ÁFA összegét is. A személyes részvétel esetén a regisztrációs díj étkezési költség tartalma 75 EUR/3 nap.

Számlázás
A megrendelt szolgáltatások költségeit a kiállított számlán az érvényes jogszabályok szerint tüntetjük fel. Számlamódosítás, új számla kiállítása a továbbképzés végéig, legkésőbb 2024. augusztus 31-ig lehetséges. Ezen időpont után a megrendelésen és az erről kiállított számlán változtatni már nincs lehetőség. A megrendelt szolgáltatások költségeit a kiállított számlán az érvényes jogszabályok szerint tüntetjük fel, külön tételként feltüntetve a változatlan formában továbbszámlázott közvetített szolgáltatásokat. A regisztrációs díjak étkezési költség tartalma a számlán külön tételként kerül feltüntetésre.

Módosítási, lemondási feltételek
Regisztráció díjmentes módosítására ill. lemondására 2024. július 29-ig van lehetőség, azt követően a díjak kiszámlázásra kerülnek. Rendezvényt követően kiállított végszámlákat – Résztvevő/Díjfizető kérésére – stornózni, és új számlát kiállítani a mindenkori önrevízió költségének Résztvevő/Díjfizető általi megfizetése ellenében van lehetőség. Számla költségtérítés nélküli stornózására és új számla kiállítására kizárólag a Szolgáltató adminisztrációs hibájából adódóan kiállított számlák esetében van lehetőség.

A résztvevő/megrendelő kijelenti, hogy tudomással bír arról, hogy a STAND-ART Event Management Kft. további felek bevonásával, közvetítőként nyújtja a rendezvény szervezésével kapcsolatos szolgáltatásokat.

Nyilatkozat
Jelentkezésemmel a rendezvény célja, illetve dokumentálása érdekében készült fotó, video- és hangfelvételek készítéséhez, és azoknak a szakmai portálokon, illetve a projekt kommunikációja során történő felhasználásához/megjelenéséhez hozzájárulok.

Jelentkezésemmel igazolom, hogy a Stand-Art Event Management Kft. honlapján (https://stand-art.hu) található ÁSZF-et, valamint adatvédelmi tájékoztatót elolvastam, megértettem és hozzájárulok, hogy ezen dokumentumok szerint a Stand-Art Kft. az általam megadott adatokat kezelje. Amennyiben NEM járul hozzá adatainak kezeléséhez, regisztrációját nem tudjuk feldolgozni, így azt érvénytelennek tekintjük.

Jelentkezésemmel igazolom, hogy a jelentkezési lapon megjelölt szolgáltatást megrendelem, annak ellenértékét a határidők betartásával befizetem, a részvételi és lemondási feltételeket tudomásul veszem.

A 2006: XCVIII. (A biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és gyógyászati segédeszköz ellátás, valamint a gyógyszerfor­galmazás általános szabályairól) törvénynek megfelelően: „Természetbeni támogatás kizárólag a rendezvényeken történő részvétellel közvetlen összefüggésben felmerülő kiadások (utazási költség, szállásköltség, részvételi díj) fede­zetére szolgálhat.”

Tisztelettel kérjük a jelentkezések elküldésénél a fenti törvény figyelembe vételét.