Magyar Diabetes Társaság XXXI. Kongresszusa

Díjak

Pro Diabetologia Díj és Emlékérem: A díjat az MDT vezetősége azoknak a társasági tagoknak ítéli oda, akik szakmai tevékenységükkel, életpályájukkal kiemelkedő mértékben járultak hozzá a hazai diabetológia fejlődéséhez.

Magyar Imre Díj és Emlékérem: A díjat a Társaság vezetősége azoknak az MDT-tagoknak ítéli oda, akik tevékenységükkel, életpályájukkal kiemelkedő mértékben járultak hozzá a Társaság szakmai, szervezeti életének fejlődéséhez.

Hetényi Géza Pályadíj és Emlékérem: A díjat pályázat alapján a Társaság vezetősége annak a személynek, vagy munkacsoportnak ítéli oda, aki(k) a legtöbbet tett(ék) a diabetes-kutatás terén és kiemelkedő mértékben járult(ak) hozzá a hazai diabetes-kutatás nemzetközi elismertségének növeléséhez. A pályázat formai követelményei: rövid önéletrajz, MTMT összefoglaló táblázat, teljes publikációs lista (MTMT információtartalmával), h-index, az elmúlt 2 év publikációs listája (csak a közlemények), az elmúlt 2 év során nyert, vagy futó tudományos támogatások listája. A pályázat nyertese a kongresszuson „Hetényi Géza emlékelőadást” tart.

Somogyi Award: a díjat azon személynek ítélik oda, aki nemzetközi szinten jelentősen hozzájárult a hipoglikémia és az ellenszabályozó mechanizmusok jobb megértéséhez - kísérleti vagy klinikail vizsgálatokat végzett a hipoglikémia kockázatának megelőzése vagy csökkentése érdekében a cukorbetegeknél.

Kiváló Diabetes-edukátor Díj: A Társaság vezetősége a páciens-oktatás terén végzett kiemelkedő munka elismeréseként hozta létre. A díjat elnyerők oklevelet vehetnek át és pénzjutalomban részesülnek. Az adományozás feltételei: a díjat az MDT nem-orvos tagja (minimális tagsági időtartam 3 év) kaphatja. A díjra javaslatot tehet bármely MDT tag.

Pro Aegrotis Díj: A diabetes-gondozás terén végzett kiemelkedő munka elismerését szolgálja. A nyertes szakember oklevélben és pénzjutalomban részesül. Az adományozás feltételei: a díjat az MDT orvos-tagja (minimális tagsági időtartam 5 év) kaphatja. A díjra javaslatot tehetnek az MDT tagjai, vagy a betegszervezetek.

Az Év Fiatal Diabetológusa – Tamás Gyula Díj: A 77 Elektronika Kft. és az MDT által alapított díj a klinikai diabetológia területén tevékenykedő orvosok kiemelkedő gyógyító, tudományos, edukációs tevékenységének elismerése. Az elismerés pályázat útján nyerhető el. Pályázhat az előadás évében 40 éves életkor alatti MDT tag. A pályázat formai követelményei: rövid önéletrajz, MTMT összefoglaló táblázat, teljes publikációs lista (MTMT információtartalmával), h-index, publikációk különlenyomata, rövid összefoglaló a jelölt edukációs és gyógyító tevékenységéről. A pályázat nyertese „Tamás Gyula emlékelőadást” tart a kongresszuson.

Szakdolgozói Pályázat: Pályázhat az MDT nem orvos tagja, előadás formájában megírt bármely, a szénhidrát-anyagcsere körébe tartozó, eddig nem közölt munkával (max. 4 oldal). A pályázat nyertese számára a Kongresszuson történő részvétel díjmentes.

Az Év Legjobb Idegennyelvű Tudományos Közleménye Díj: Pályázhat, aki legalább két éve az MDT tagja, a 2022. január 1. – december 31. között online vagy nyomtatásban megjelent, diabetológiai tárgyú, idegen nyelvű szakmai közlemény első szerzője/megosztott első szerzője

Az Év Legjobb Magyar Nyelvű Tudományos Közleménye Díj: Pályázhat, aki legalább két éve az MDT tagja, 2022. január 1. – december 31. között online vagy nyomtatásban megjelent, diabetológiai tárgyú, magyar nyelvű szakmai közlemény első szerzője/megosztott első szerzője.

Az MDT Ifjúsági Pályázata: Pályázhat az MDT tagja (<35 éves életkor az MDT Kongresszus évében). A közlemény a díj elnyerése esetén megjelenik a Diabetologia Hungarica-ban. A pályázat nyertese számára a Kongresszuson történő részvétel díjmentes.

Halmos Tamás Díj: Az elismerés pályázat útján nyerhető el. Pályázhat az előadás évében 35 éves életkor alatti MDT tag. A pályázat formai követelményei: rövid önéletrajz, MTMT összefoglaló táblázat, teljes publikációs lista (ha elérhető, MTMT információtartalommal), H-index, rövid összefoglaló a jelölt edukációs és gyógyító tevékenységéről.

Brooser Gábor Pályadíj és Emlékérem: A díjra pályázhatnak azok a kutatók vagy kutatócsoportok, akiknek, illetve amelyeknek az elmúlt két évben a cukorbetegség és a szemészet témakörében elméleti vagy gyakorlati szempontból szakmailag jelentős közleményük jelent meg, és a pályázó (kutatócsoport esetén a témafelelős) legalább 5 éve tagja az MDT-nek, és a pályázat évében még nem töltötte be a 46. életévét. A díj átadásakor a díjazott „Brooser Gábor emlékelőadást” tart.

Kiváló Szakápoló-, Kiváló Betegoktatás Elismeréséért-, Kiváló Pumpa-edukátor Díj: A Roche (Magyarország) Kft. és a Magyar Diabetes Társaság pályázata a diabetes oktatás támogatására. Az első két díjat a diabetes edukáció területen elismerésre méltó tevékenységet végzők számára, a Kiváló Pumpa-edukátor Díjat az MDT és a Roche az inzulinpumpa oktatás terén végzett kiemelkedő munka elismeréseként hozta létre. Feltétel: Az MDT nem-orvos tagja (minimális tagsági időtartam 3 év)

Nevezés: A jelöltre javaslatot tehet bármely diabetes és inzulinpumpa-centrumban dolgozó, orvos MDT tag (szakmai indoklással)

Valamennyi elismerésre a javaslatot indoklással az MDT főtitkárához, Prof. Dr. Várkonyi Tamáshoz kell eljuttatni a tamas.varkonyi@diabet.hu e-mail címre 2023. február 1-ig!