A Magyar Arc-, Állcsont- és Szájsebészeti Társaság XXII. Kongresszusa és Szegedi Fogorvos Találkozó

Program

Tervezett előzetes program

2018. szeptember 27., csütörtök
12:00-13:00 MAÁSZT Vezetőségi ülés - C szekció
13:00-14:50 Arc-, állcsont- és szájsebészeti tudományos szekció I. - C szekció
Nagy energiájú sebészeti hibrid vágóeszközzel szerzett tapasztalataink 10'
Oberna Ferenc
A szájüregi mikrobiota lehetséges szerepei a szájüregi laphámrák kialakulásában
Berkovits Csaba
Fej-nyaki daganatok brachyterápiája
Kiss Fruzsina
Mikro RNS-ek szerepe szájüregi laphámrákok liquid biopsziás mintáiban
Kövér Zsanett
Fej-nyaki cutan melanoma malignum kezelésével szerzett tapasztalataink klinikánkon
Boa Kristóf
A fej-nyak régió elváltozásainál végzett vékonytű aspirációs citológia szenzitivitásnak, specificitásának és találtai pontosságának vizsgálata
Kiss Dorottya
Mandibula periosteumát infiltráló elülső szájfenék carcinoma radikális sebészeti terápiája és primer szöveti rekonstrukció osteocutan alkarlebennyel (esetismertetés)
Szakály Balázs
Supraclavicularis lebeny… Egy megfontolható lehetőség 5'
Raskó Zoltán
Egy lőtt sérülés multidiszciplináris ellátása… avagy a seb mögött egy ember van
Raskó Zoltán
Elektrokemoterápia: új megközelítés a fej-nyak régió bőr és szubkután tumorainak kezelésében
Lázár Péter
Számítógépes műtéti tervezés és 3D nyomtatás segítségével végrehajtott érnyeles fibula lebeny rekonstrukció két eset kapcsán
Sass Tamás
Fossa pterygopalatina-lézió minimál-invazív transz-szinuszális biopsziája, 3D nyomtatott navigációs eszközzel - esetbemutatás
Fábián Zoltán
14:50-15:20 Szünet
15:20-17:00 Arc-, állcsont- és szájsebészeti tudományos szekció II. - C szekció
Az in vitro csontmodellek szerepe a fúrási hőmérsékletekre és a fúrási időkre
Szalma József
Medián mandibula ciszta 4 éves korban - esetismertetés
Mucsi Marietta
Kezelési stratégiák a bölcsességfog műtétek esetén fellépő posztoperatív panaszok csökkentésére
Koncz Szilvia
Sebészeti fúró versus piezo használata a bölcsességfog sebészetben
Szmirnov György
Endodonciai sebészet lehetőségei napjainkban
Kovács Noémi
Hematológiai betegek fogorvosi, szájsebészeti ellátása
Mezei Dorottya
Alsó bölcsességfog eltávolítását követően kialakult súlyos neurológiai kórkép, adem (akut disszeminált encephalomyelitis) esete
Patonay Lajos
Hematológiai kórképek manifesztációja a maxillo-facialis regióban
Vlocskó Máté
Arcüreg emelési technikák
Major László
A csontmegmunkálás és a csont augmentáció fontossága az implantológiában
Gáspár Lajos
17:00-18:30 MAÁSZT vezetőségválasztás - C szekció
B szekció
13:30-15:00 Navigált endodonciai kezelések: mit hozhat a jelen?
Benyőcs Gergely
15:20-15:30 Csont fizikai tulajdonságainak vizsgálata enossealis implantáció előtt és azt követően kísérletes modell alapján
Nagy Ádám László
15:30-15:40 Biztonsági zóna jelentősége preparálás során, fogbél körüli kemény szövet vizsgálata felső szemfogaknál
Práger Nándor
15:40-15:50 Belső sínezési lehetőségek a biomimetikus restauratív kezelések során
Sáry Tekla
15:50-16:00 Számítógépes navigáció felhasználásának lehetőségei az endodnciai sebészetben
Nagy Eszter
16:00-16:10 Egy parodontológiai beteg protetikai ellátása - esetbemutatás
Szabó Balázs
16:30-16:40 Gingiva hyperlasia és kezelési lehetőségei
Cseke Ágnes
16:40-16:50 Assesment of dentofacial characteristics in Middle Eastern (Syrian) young orthodontic patients with Angle Class II. division 1 Malocclusion
Alaa Al Ayoubi
16:50-17:00 Fogászati lakkok orális egészségre gyakorolt hatásának vizsgálata
Lipták Lídia
17:00-17:10 In vitro modellek tesztelése felületmódosított titán felszínek antibakteriális hatásának vizsgálatán keresztül
Venkei Annamária
17:10-17:20 Titán felszínnel kölcsönható KRSR polipeptid molekuladinamikai vizsgálata
Tarjányi Tamás
19:30 Fogadás
2018. szeptember 28., péntek
9:00-9:20 Megnyitók - Kongresszusi terem
9:20-17:00 Felkért előadások - Kongresszusi terem
Navigáció az implantológiában - reális alternatíva?
Piffkó József
A bölcsességfog eltávolítás aktuális kérdései
Joób-Fancsaly Árpád
Dentogén sinusitisek és ellátási algoritmusuk
Bella Zsolt
A vérzékeny betegek fogorvosi/szájsebészeti ellátása - új irányelvek
Szalma József
Regeneration of alveolar ridge using allogenic onlay bone block technique and the allogenic shell technique
Marko Blaskovic
Biszfoszfonátok szerepe a fogorvosi-széjsebészeti gyakorlatban. Mikor implantálhatunk?
Németh Zsolt
Parodontálisan erősen károsodott fogak vs. implantátumok
Windisch Péter
A kezelés sikerének egyik kulcsa, a tudatos és hatékony kommunikáció az orvos és páciens között
Kalamár Hajnalka
Páciensből felperes - avagy alapvető jogi és praxisvédelmi ismeretek
Lászlófy Csaba
Igazságügyi kérdezz - felelek
Lászlófy Csaba, Barna Magdolna, Huszák András
19:00 Bankett vacsora
2018. szeptember 29., szombat
9:00-11:10 Arc-. Állcsont- és szájsebészeti tudományos szekció III. - C szekció 
Rövid implantátumok hosszútávú sikerességének összehasonlító vizsgálata a standard méretű implantátumok eredményeivel
Kaján János Zsolt
Keskeny implantátumok hosszútávú sikerességének összehasonlító vizsgálata standard méretű implantátumok eredményeivel
Galambos Bence
Bonealbumin és PRF együttes alkalmazása különböző csontpótlási esetekben
Trimmel Bálint
Anodizált és nanotubuláris módszerrel felületkezelt titánfelszínek mikrobiológiai vizsgálata
Koppány Ferenc
A csontpótolt terület microarchitecturális vizsgálata histomorphometriai és micro-ct módszerekkel arcüreg-augmentációt követően
Kivovics Márton
Az ALL-ON-4 technológia sikerességét befolyásoló tényezők retrospektív vizsgálata és az ALL-ON-4 technika multidiszciplináris sikerei, hibái
Szabó Árpád László
Az utológ vérlemezke készítmények összehasonlítása
Varga Renáta
Immediált implantáció az anterior maxilla régióban - az 5 pontos koncepció
Jancsik Veronika
Új eszköz nagyméretű állcsontdiagnosztikák szűrésére
Sidó Levente
Csontpótló anyagok in vivo vizsgálata
Horváth Dóra
11:10-12:40 Arc-. Állcsont- és szájsebészeti tudományos szekció IV. - C szekció
3D cephalometrics in orthognathic sugery 30'
Umberto Garagiola
Implantológia helye a fogcsírahiányos esetek ellátásában
Gyulai-Gaál Szabolcs
 Processus alveolaris csontdefektusának pótlása 3D szoftertervezéssel és 3D nyomtatási technológiával állcsont hasadékos pácienseknék
Kesztyűs Artúr
Digitális sebészeti-ortodonciai műtéttervezés
Varga Csaba
Az elülső nyitottharapások kezelési lehetőségei
Mészáros Bence
A zygomatico - orbitalis régió páciens specifikus implantátumokkal történő rekonstrukciójának lehetőségei
Bogdán Sándor
Arcüreg nyálkahártyával bélelt ciszta az állkapocsban. Ritka szövődmény orthognath műtétet követően - esetbemutatás
Würsching Tamás
12:40-13:10 Szünet
13:10-14:15 Arc-. Állcsont- és szájsebészeti tudományos szekció V. - C szekció
Idegentestek okozta sérülések a maxillofaciális régióban
Katona József
Analisis of risk factors influencing the frequency of postoperative complications after mandibular third molar removal
Fejér Elisabeth
Navigált sebészeti módszer használata teljesen fogatlan páciens dentális rehabilitációjában - esetbemutatás
Göndöcs György
SMART GUIDE navigált implantációs rendszerrel végzett implantáció pontossága digitális, illetve manuális lenyomatvételi technika esetén
Kiscsatári Ramóna
Intralaesionalis kortikoszteroid terápia alkalmazása állkapcsot érintő eosinophil granuloma esetében
Szentpéteri Szófia
Krónikus, nem bakteriális, multicentrikus osteomyelitis a mandibulában
Pintér Gábor Tamás
Phlegmone - honnan juthatunk el idáig?
Juhász Kornélia
10:00-14:00 Prevenciós és Népegészségügyi Szimpózium - Prof. Dr. Madléna Melinda szervezésében - B szekció
Szimpózium megnyitása
Caries measurement to inform on oral health improvement
Gail Douglas (Chair in Dental Public Health/Dental Public Health & Health Services Research 
Theme Lead, School of Dentistry, University of Leeds, United Kingdom)
Added value for oral care - Új érték a fogászati ellátásban
Márton Krisztina (egyetemi docens, igazgató Semmelweis Egyetem, 
Fogorvostudományi Kar, Propedeutika Tanszék)
Az egészségértés formái és jelentősége a preventív fogászatban
Papp-Zipernovszky Orsolya (egyetemi adjunktus, SZTE, BTK, Pszichológiai Intézet)
Carieszes léziók modern minimál invazív kezelése
Fráter Márk (egyetemi adjunktus, SZTE FOK Konzerváló és Esztétikai Fogászati Tanszék
Diszkusszió - kérdések és hozzászólások
Contemporary possibilities in caries prevention
Hrvoje Juric (University of Zagreb, Faculty of Dental Medicine, Department of Pediatric and Preventive Dentistry, Zagreb, Coratia)
Prevenció a parodontológiában
Bukhari Csilla (parodontológus adjunktus MOGYE, Marosvásárhely, Románia)
Az időskorúak implantológiai ellátásának népegészségügyi vonatkozásai
Kivovics Péter (egyetemi docens, igazgató Semmelweis Egyetem, 
Fogorvostudományi Kar, Fogászati és Szájsebészeti Oktató Intézet)
Diszkusszió - kérdések és hozzászólások
Kerekasztal - Hazai helyzetkép a hazai lakosság orális egészségi állapotával kapcsolatban
Madléna Melinda
A szimpózium zárása
Kongresszusi terem - A szekció
09:00-09:45 Obstrukcióval járó endodontiai esetek megoldásának lehetőségei - Döntéshozatal a mindenapi praxisban
Dr. Schreindorfer Károly
09:45-10:30 Dental trauma - how to achieve long lasting treatment success?
Hrvoje Juric
11:00-11:45 Tangencionális preparálás - vissza a jövőbe?!
Kovács Tamás
11:45-12:30 De mi is az a craniomandibularis diszfunkció (CMD) tulajdonképpen? Támpontok a CMD differenciáldiagnosztikájához
Jász Máté
13:00-13:45 Az opportunista humánpatogén candida élesztőgombák hatása a szájüregi tumorokra
Gácser Attila
13:45-14:30 Papilla rekonstrukció: valóság, illúzió, vagy deluzió?
Hangyási Dávid
14:30-15:00 Liaison between changes in chemical composition of enamel subsurface leisons and the emitted nonlinear optical signals
Rand Al-Obaidi
15:00-15:15 Konferencia zárása