A Magyar Arc-, Állcsont- és Szájsebészeti Társaság XXII. Kongresszusa és Szegedi Fogorvos Találkozó

Program

Tervezett előzetes program

2018. szeptember 27., csütörtök
14:00-17:00 Tudományos előadások, workshopok
17:00-18:30 MAÁSZT vezetőségválasztás
19:30 Fogadás
2018. szeptember 28., péntek
9:00-9:20 Megnyitók
9:20-17:00 Felkért előadások
Navigációs technikák az implantológiában és a maxillofaciális sebészetben
Dr. Piffkó József
A bölcsességfog eltávolítás aktuális kérdései
Dr. Joób-Fancsaly Árpád
A vérzékeny betegek fogorvosi/szájsebészeti ellátása - új irányelvek
Dr. Szalma József
Biszfoszfonátok szerepe a fogorvosi-széjsebészeti gyakorlatban. Mikor implantálhatunk?
Dr. Németh Zsolt
Erősen károsodott parodonciumú fogak versus implantátumok
Dr. Windisch Péter
A kezelés sikerének egyik kulcsa a magas szintű kommunikáció - páciens kommunikációs tréning
Dr. Kalmár Hajnalka
A CBCT alkalmazása a klinikai gyakorlatban
Dr. Magyar Péter
Páciensből felperes, avagy alapvető praxis- és önvédelmi ismeretek
Dr. Lászlófy Csaba
Dentogén sinusitisek és ellátási algoritmusuk
Dr. Bella Zsolt
Regeneration of alveolar ridge using allogenic onlay bone block technique and the allogenic shell technique
Dr. Marco Blaskovic
19:00 Bankett vacsora
2018. szeptember 29., szombat
09:00-14:00 Tudományos előadások, workshopok
10:00-13:00 Prevenciós és Népegészségügyi Szimpózium - Prof. Dr. Madléna Melinda szervezésében
- WHO projects about oral health and public health 
  Prof Gugliemo Campus
  Prof Guglielmo Campus (Department of Surgery, Microsurgery and Medicine Sciences, 
  School of Dentistry, University of Sassari, Italy; WHO Collaborating Centre for Epidemiology and
  Community Dentistry, University of Milan, Italy)
- Caries measurement to inform on oral health improvement
  Prof Gail Douglas (Chair in Dental Public Health/Dental Public Health & Health Services Research 
  Theme Lead, School of Dentistry, University of Leeds, United Kingdom)
- Az egészségértés formái és jelentősége a preventív fogászatban
  Dr. Papp-Zipernovszky Orsolya (egyetemi adjunktus, SZTE, BTK, Pszichológiai Intézet)
- Prevenció a parodontológiában
  Dr. Bukhari Csilla (parodontológus adjunktus MOGYE, Marosvásárhely, Románia)
- Added value for oral care - Új érték a fogászati ellátásban
  Dr. Márton Krisztina (egyetemi docens, igazgató Semmelweis Egyetem, 
  Fogorvostudományi Kar, Propedeutika Tanszék)
- Az időskorúak implantológiai ellátásának népegészségügyi vonatkozásai
  Dr. Kivovics Péter (egyetemi docens, igazgató Semmelweis Egyetem, 
  Fogorvostudományi Kar, Fogászati és Szájsebészeti Oktató Intézet)
- Carieszes léziók modern minimál invazív kezelése
  Dr. Fráter Márk (egyetemi adjunktus, SZTE FOK Konzerváló és Esztétikai Fogászati Tanszék


A szombaton tartandó Prevenciós és Népegészségügyi Szimpóziumon való részvételhez előzetes jelentkezés szükséges! Ez a papír alapú és on-line regisztrációs felületen egyaránt lehetséges.

A PROGRAM FOLYAMATOSAN FRISSÜL!