MOTESZ Interdiszciplináris Fórum Kardiometabolikus szempontok - a prevenciótól a terápiáig

Tájékoztató

Tisztelt Továbbképzésre Jelentkező!

Engedje meg, hogy tájékoztassuk a 2018. május 25-én hatályba lépő és kötelezően alkalmazandó szigorúbb adatvédelmi szabályozásról és egyben hozzájárulását kérjük személyes adatai kezeléséhez.

Az Európai Unió jogrendszerének történő megfelelés céljából szükségessé válik az Ön megfelelő tájékoztatáson alapuló hozzájárulásának beszerzése annak érdekében, hogy személyes adatait továbbra is jogszerűen kezeljük.

Tájékoztatjuk Önt arról, hogy a 2021. március 23-i, " Kardiometabolikus szempontok - a prevenciótól a terápiáig " c. interdiszciplináris fórum jelentkezési lapján szereplő személyes adataira a rendezvény jelenléti ívének elkészítéséhez, valamint a rendezvénnyel kapcsolatban esetleg felmerülő újabb információk közléséhez, az Önnel való gyors és hatékony kapcsolattartáshoz van szükségünk.


Adatai jogszerű kezelése, az adatvédelmi rendelet betartása érdekében kérjük, hogy a feltett kérdésekre X-szel történő jelöléssel szíveskedjék választ adni.


A személyi adatokat is tartalmazó, a rendezvénnyel kapcsolatos dokumentáció megőrzésére a hivatkozott jogszabály (64/2011. (XI.29.) NEFMI rendelet) 10. § (5) bekezdése alapján 10 (tíz) évig vagyunk kötelesek.

Tájékoztatjuk Önt arról, hogy az új EU-s adatvédelmi rendelet szerint Ön jogosult arra, hogy személyes adatainak kezelésével kapcsolatosan tájékoztatást kérjen a MOTESZ-től (mint adatkezelőtől), jogosult arra, hogy az esetleg pontatlanul rögzített adatokat helyesbítse, kiegészítse, kérheti adatainak törlését ill. zárolását. E jogokkal az office@motesz.hu e-mail címre küldött levéllel élhet. Az Ön által tapasztalt jogellenes adatkezelés esetében ugyancsak az adatkezelőhöz, az előzőekben közölt e-mail címen vagy a 1083 Budapest, Szigony u. 43.
postacímen fordulhat a jogsérelem orvoslása érdekében. Amennyiben ez nem vezet eredményre, vizsgálatot kezdeményezhet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (NAIH), vagy bírósághoz fordulhat.

A MOTESZ (mint adatkezelő) kötelezettséget vállal arra, hogy személyes adatait az adatvédelmi jogszabályban foglaltaknak megfelelő gondossággal, biztonságosan tárolja és archiválja.
A jelentkezési lapnak az e tájékoztatásban kért adatai kitöltésével Ön kifejezett hozzájárulását adja a jelentkezési lapon közölt személyes adatai kezeléséhez, és egyúttal nyilatkozik arról, hogy személyes adatai kezelésével kapcsolatban egyértelmű és részletes tájékoztatást kapott az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, az adatkezelés időtartamáról, az Ön jogairól és a jogorvoslati lehetőségeiről.

Együttműködését ezúton is köszönjük.
Tisztelettel:

MOTESZ Titkársága

Budapest, 2021. február 04.

Letölthető dokumentumok
2021-02-04