A MAGYAR DIABETES TÁRSASÁG XXVI. KONGRESSZUSA

Díjak és pályázatok

Pro Diabetologia Díj és Emlékérem: A díjat az MDT vezetősége azoknak a társasági tagoknak ítéli oda, akik szakmai tevékenységükkel, életpályájukkal kiemelkedő mértékben járultak hozzá a hazai diabetológia fejlődéséhez. Az elismerésre a javaslatot az MDT főtitkárához (tamas.varkonyi@diabet.hu e-mail címre) kell eljuttatni 2018. január 15-ig.

Magyar Imre Díj és Emlékérem: A díjat a Társaság vezetősége azoknak az MDT-tagoknak ítéli oda, akik tevékenységükkel, életpályájukkal kiemelkedő mértékben járultak hozzá a Társaság szakmai, szervezeti életének fejlődéséhez. Az elismerésre a javaslatot az MDT főtitkárához (tamas.varkonyi@diabet.hu e-mail címre) kell eljuttatni 2018. január 15-ig.

Hetényi Géza Pályadíj és Emlékérem: A díjat pályázat alapján a Társaság vezetősége annak a személynek, vagy munkacsoportnak ítéli oda, aki(k) a legtöbbet tett(ék) a diabetes-kutatás terén és kiemelkedő mértékben járult(ak) hozzá a hazai diabeteskutatás nemzetközi elismertségének növeléséhez. A pályázatot az MDT főtitkárához (tamas.varkonyi@diabet.hu e-mail címre ) kell eljuttatni 2018. január 15-ig. A pályázat formai követelményei: rövid önéletrajz, MTMT összefoglaló táblázat, teljes publikációs lista (MTMT információtartalmával), h-index, az elmúlt 2 év publikációs listája (csak a közlemények), az elmúlt 2 év során nyert vagy futó tudományos támogatások listája. A pályázat nyertese a kongresszuson „Hetényi Géza emlékelőadást” tart.

Kiváló Diabetes-edukátor Díj: A Társaság vezetősége a páciens-oktatás terén végzett kiemelkedő munka elismeréseként hozta létre. A díjat elnyerők oklevelet vehetnek át és pénzjutalomban részesülnek. Az adományozás feltételei: a díjat az MDT nem-orvos tagja (minimális tagsági időtartam 3 év) kaphatja. A díjra javaslatot tehet bármely MDT tag. A javaslat (rövid írásos indoklással) beküldendő 2018. január 15-ig az MDT főtitkárának (tamas.varkonyi@diabet.hu e-mail címre).

Pro Aegrotis Díj: A diabetes-gondozás terén végzett kiemelkedő munka elismerését szolgálja. A nyertes szakember oklevélben és pénzjutalomban részesül. Az adományozás feltételei: A díjat az MDT orvos-tagja (minimális tagsági időtartam 5 év) kaphatja. A díjra javaslatot tehetnek az MDT tagjai, vagy a betegszervezetek. A javaslat (rövid írásos indoklással) beküldendő 2018. január 15-ig az MDT főtitkárának (tamas.varkonyi@diabet.hu e-mail címre).

Az Év Fiatal Diabetológusa Díj: A 77 Elektronika Kft és az MDT által alapított díj a klinikai diabetológia területén tevékenykedő orvosok kiemelkedő gyógyító, tudományos, edukációs tevékenységének elismerése. Az elismerés pályázat útján nyerhető el. Pályázhat az előadás évében 40 éves életkor alatti MDT tag. A pályázatot az MDT főtitkárához (tamas.varkonyi@diabet.hu e-mail címre) kell eljuttatni 2018. január 15-ig. A pályázat formai követelményei: rövid önéletrajz, MTMT összefoglaló táblázat, teljes publikációs lista (MTMT információtartalmával), h-index, publikációk különlenyomata, rövid összefoglaló a jelölt edukációs és gyógyító tevékenységéről. A pályázat nyertese „Tamás Gyula emlékelőadást” tart a kongresszuson.

Szakdolgozói Pályázat: Pályázhat az MDT nem orvos tagja, előadás formájában megírt bármely, a szénhidrát-anyagcsere körébe tartozó, eddig nem közölt munkával (max. 4 oldal). A pályázatot az MDT főtitkárához (tamas.varkonyi@diabet.hu e-mail címre) kell eljuttatni 2018. január 15-ig. A pályázat nyertese számára a Kongresszuson történő részvétel díjmentes.

Az Év Legjobb Idegennyelvű Tudományos Közleménye Díj: Pályázhat, aki legalább két éve az MDT tagja, a 2017. január 1. – december 31. között online vagy nyomtatásban megjelent, diabetológiai tárgyú, idegen nyelvű szakmai közlemény első szerzője /megosztott első szerzője. A pályázatot az MDT főtitkárához (tamas.varkonyi@diabet.hu e-mail címre) kell eljuttatni 2018.  január 15-ig.

Az Év Legjobb Magyar Nyelvű Tudományos Közleménye Díj:  Pályázhat, aki legalább két éve az MDT tagja, 2017. január 1. – december 31. között online vagy nyomtatásban megjelent, diabetológiai tárgyú, magyar nyelvű szakmai közlemény első szerzője /megosztott első szerzője. A pályázatot az MDT főtitkárához (tamas.varkonyi@diabet.hu e-mail címre) kell eljuttatni 2018. január 15-ig.

Az MDT Ifjúsági Pályázata: Pályázhat az MDT tagja (35 év alatti életkor az MDT Kongresszus évében). A közlemény a díj elnyerése esetén megjelenik a Diabetologia Hungarica-ban. A pályázatot az MDT főtitkárához (tamas.varkonyi@diabet.hu e-mail címre) kell eljuttatni 2018. január 15-ig. A pályázat nyertese számára a Kongresszuson történő részvétel díjmentes.